Szerzői jogok

Szerzői jogok:

A TarcsaVilág.hu weboldalon bármelyik galériafotó felhasználása (internetes publikálás, nyomtatás, stb) mely nem rendelkezik vízjellel, kizárólag forrás megjelölésével (interneten linkeléssel) engedélyezett:
www.tarcsavilag.hu” vagy “Tarcsa Világ – közösségi portál“. Ugyan ez vonatkozik a cikkekre, hírekre.

* Az oldalra felkerülő fotók mindegyike mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől függetlenül egyedi alkotásnak minősül, és mint ilyen, törvényi védelem alatt áll.

* A szerzői jogok szabályozásának keretét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 86-87. §§-i alkotják, a részletszabályokat pedig a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény tartalmazza.

* A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen – a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően – szerzőként feltüntessék.

* A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni.

* Tilos a fotó mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása vagy más olyan megváltoztatása vagy megcsorbítása, amely a szerző becsületére vagy hírnevére sérelmes.

Oszd meg a cikket ismerőseiddel: